Въвеждат униформи за служителите в Община Перник

ОбщинаСлужителите от администрацията на Община Перник, които директно контактуват с гражданите, вече ще носят униформи на работното си място. Това са хората, които работят в деловодството, в Службата по „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и в Дирекция „Местни данъци и такси“. Защо се стигна до това нововъдение – гледайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.