Професионалното образование като част от европейското бъдеще

икономикатаПреподаватели и ученици от Професионалната гимназия по икономика в Перник осъществиха ключовата мобилност в Германия по проект „Професионално образование за европейско бъдеще“, насочен към придобиване на практически умения в дуална система и финансиран по програма Еразъм +. Какво включват дейностите по проекта на този етап – във Вечерния бозро на ТВ Кракра в 19.00 часа и във ФБ страницата ни.