Увеличават броя на младите фермери в Европа

ЕвропарламентЕвропейският парламент подкрепи промяна в модела на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, така че тя да се приспособи по-ефективно към нуждите на отделните страни-членки, но и да се запазят равнопоставените условия на конкуренция в съюза. Промяната включва увеличаване на подкрепата за стопаните, които прилагат практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда, повече подкрепа за малките земеделски стопанства. Предвиден е бюджет за консултиране на земеделските стопани и политики за увеличаване броят на младите фермери в Европа. Подробности по темата гледайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа и четете на ФБ страницата ни./ Карина Михайлова, стажант-репортер