Директорите на болници ще работят и като лекари

болницаУправителите на болници у нас вече имат правото да могат да работят и като лекари. С 16 гласа „за“ депутатите от парламентарната здравна комисия одобриха поправка в Закона за лечебните заведения, с която се дава право на управители, членове на съвети на директорите и управителни съвети на болници да работят по трудово или служебно правоотношение не само като преподаватели във висши учебни заведения, а и като лекари по хуманна и дентална медицина в лечебни заведения. Депутатите отчитат, че заради забраната управители на лечебни заведения с общинско и държавно участие да работят и като лекари може да се стигне до дефицит на кадри по места. Ще се създаде дискриминация и предпоставка лекари да не се кандидатират за директори, защото предпочитат да работят по професията си. Изхождайки от личния си опит, депутатът от Перник и член на здравната комисия в Парламента д-р Александров твърди, че упражняването на лекарската професия няма да попречи на един управител да изпълнява своите административни и мениджърски функции. Още – във Вечерния обзор в 19.00 часа.