Какво дишат перничани – ежедневни данни от МОСВ

мръсен въздухМинистерството на околната среда и водите започна представянето на информация за състоянието на атмосферния въздух в България в нов информационен ежедневен бюлетин. В него ще бъдат публикувани данни от Националната система за мониторинг на околната среда. Бюлетинът вече е достъпен, след като в края на януари започна работа обновеният Национален координационен център в МОСВ, който вече обхваща и контрола върху замърсяването на въздуха. От май миналата година на сайта на министерството се поместват и ежедневен и месечен информационен бюлетин за състоянието на водите. Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух на територията на страната, която е разделена на 6 района за оценка и управление. Националната система на МОСВ за мониторинг на КАВ се състои от 48 стационарни пункта. В страната има 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, а автоматичните измервателни станции са 30. Такива има и на територията на Област Перник. Подробности очаквайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.