Поставят къщички за кучета в Перник

Община Перник започва поставянето на къщички за безстопанствени кучета. Община Перник е първата в страната, която реализира подобна грижа за бездомните животните. Предстои доставянето на първите 50 къщички на адреси, подадени като заявки от живущите в тези райони, които сами ще определят местата за позиционирането на къщичките. Поставянето им ще започне от квартал Изток, поетапно ще бъдат обслужени всички останали квартали на града. Общината ще продължи да се ангажира с доставката на нови къщички, защото се очаква след поставянето на първите, да се получат нови заявки. Освен като грижа за животните, тази мярка се разглежда и като част от цялостната политика за трайно решаване на проблема с безстопанствените и агресивните кучета. Откакто се работи в тази насока, сигналите от граждани са намалели многократно.

стажант-репортер: Карина Михайлова