Събират опасни отпадъци

За втора поредна година перничани се включиха в кампанията за събиране на опасни отпадъци и имаха възможност да предадат вече ненужните в домакинствата си фармацевтични продукти, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали. Този път в мобилния пункт опасни отпадъци предадоха и фирми.

Кампанията за събиране на опасни отпадъци се провежда вече за трети път в Перник и е първа за тази година. Още при старта й общинското ръководство пое ангажимент, при интерес от страна на гражданите тя да се реализира ежегодно. Оказа се, че перничани са наистина активни в инициативите с екологична насоченост, някои се включиха още в първите часове на кампанията.