Осигурени са достатъчно дърва за огрев

Въпреки че в предишния отоплителен сезон повечето домакинства се бяха отказали от отоплението на дърва, с драстичното поскъпване на горивата и пелетите тази година, хората предпочитат да се върнат към печките и локалните парни инсталации на дърва. За да отговори адекватно на потребностите на населението, ръководството на ЮЗДП в Благоевград свика работно съвещание с директорите на горските стопанства. След извършване на проверки относно готовността на държавните горски и ловни стопанства за снабдяване на местното население с дърва за огрев за предстоящия зимен сезон, са установени пропуски и са дадени конкретни указания за коригиране на изоставането. Директорът на ДГС Брезник Петър Савев както и други директори споделят, че основните проблеми са липсата на работна ръка за добив и трудностите за доставяне на дървата до крайния клиент. Въпреки това той увери жителите на общината, че всеки желаещ ще получи дърва за огрев преди да е паднал снега въпреки повишеното търсене. Подробности по темата гледайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа и четете на ФБ страницата ни./Карина Михайлова, стажант-репортер