Изграждат нова клетка в депото за отпадъци

В ход са дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник, информират от общинската администрация. От 2016 година клетка номер 1 е в експлоатация. Тя е с капацитет 219 000 тона. Съоръжението беше достигнало критични нива на запълване на капацитета си и по препоръка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София започна изграждането на клетка номер 2, с цел да се предотварти аварийна ситуация със сметосъбирането в шестте общини в региона. За строителството на клетка номер 2 Община Перник подписа договор за 3 милиона лева със столична фирма, за следващи етапи е предвидено и изграждането на клетка №3 и №4. Подробности по темата гледайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа и четете на ФБ страницата ни./ Карина Михайлова, стажант-репортер