Община Ковачевци спечели голяма награда от Института по публична администрация към Министерски съвет

Общинската администрация Ковачевци се класира сред първите шест места в рейтинга на учещите администрации за 2017г.

Прочетете повече