Съвети за безопасно пътуване през зимата

 1. От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм
 2. В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка
 3. Превозното средство трябва да е технически изправно. Провери спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване
 4. Поддържай устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност
 5. Смени течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смениш водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна
 6. Подсигури се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени
 7. Винаги зареждай достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже
 8. Не подценявай локвите и аквапланингите
  При хлъзгав път спирачният път се удължава
  При поледица не натискай рязко спирачката и не разчитай на системата за блокиране на спирачките (ABS – antilock brake system)
  При използване на спирачка на хлъзгав път превозното средство може да поднесе и да се завърти
  При внезапно навлизане в заледен участък не натискай рязко спирачката, убий скоростта с по-ниска предавка
  При преминаване през тунел е възможно на изхода климатичните условия да са променени
  Не забравяй, че тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път е забранено
  Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, премини така, че да не изцапаш или нараниш пешеходците
  9.Планирай маршрута си, информирай се за ремонти и обходи
  10.При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112